O Společnosti

Home | O Společnosti
O SPOLEČNOSTI

background image

______________________________________________________
Společnost FKM Legal s.r.o. advokátní kancelář je malou advokátní společností sídlící v Praze a poskytující právní služby ve všech hlavních oborech práva.
Naše heslo zní : „Všichni mohou být spokojeni.“
Na počátku založení naší společnosti stála myšlenka poskytování právních služeb způsobem, který by vedl ke spokojenosti jak klienta, tak advokátní kanceláře a který by tak blíže odpovídal pojetí advokacie jako businessu. Věříme, že oboustranné spokojenosti lze dosáhnout pouze poskytováním právních služeb na vysoké úrovni spočívajícím v pochopení cílů poskytovaných právních služeb a společnou prací všech členů advokátní kanceláře. Klíčem ke spokojenosti klienta je individuální přístup, který s ohledem na malý počet členů naší advokátní kanceláře poskytujeme každému klientovi. S pomocí našich zkušeností z rozličných oborů práva nabídneme co nejpřijatelnější a nejefektivnější řešení záležitostí klientů, ať už jde o podnikatele, veřejnoprávní korporace či fyzické osoby. Vzhledem k našim jazykovým dovednostem poskytujeme právní služby nejen v českém jazyce, ale soustředíme se i na rusky a anglicky mluvící klientelu.

_________________________
FKM Legal s.r.o. advokátní kancelář

Spolupracujeme

Naše advokátní kancelář spolupracuje s týmem expertních překladatelů z obchodní společnosti Scientific team s.r.o.

VÍCE

Informace o mimosoudním řešení sporů

Podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, má klient společnosti FKM Legal s.r.o. advokátní kancelář, který je spotřebitelem, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu vyplývajícího ze smlouvy o poskytování právních služeb. Orgánem mimosoudního řešení sporů je Česká advokátní komora, se sídlem Národní 16, Praha 1, PSČ 110 00, na jejíž internetových stránkách http://www.cak.cz jsou uvedeny podrobnosti o mimosoudním řešení sporů mezi advokátem a spotřebitelem.

VÍCE

Sdílet: